Lad lobbyisterne ride med på CSR-bølgen

Af Mark Benfeldt Kjær og Asger Hagelund, Toftdal & Co

CSR er kommet for at blive, og er efterhånden fuldstændig integreret i de største danske virksomheder. Drivkraften er ønsket om et styrket omdømme, mens muligheden for at få politisk indflydelse med en god sag overses.

I en undersøgelse, som for nylig er gennemført blandt de 60 største danske virksomheder om deres brug af CSR og Public Affairs, er det en positiv overraskelse, at alle de adspurgte virksomheder finder det naturligt at tage et samfundsansvar. CSR er nu blevet en fast del af forretningen, og er ikke blot et sideprojekt, der kan skæres væk i dårlige tider.

Selvom miljøet er den mest populære mærkesag, breder indsatserne sig over flere områder som fx menneskerettigheder og sociale forhold. Virksomhederne bevæger sig således ind på politisk territorium – men tilsyneladende uden et ønske om at bruge det til at få politisk indflydelse. Politisk interessevaretagelse rangerer nemlig klart lavest som årsag til at udøve CSR.

Den primære drivkraft bag CSR-arbejdet er ambitionen om at få styrket virksomhedens brand, omdømme og tillid. Her bliver CSR bragt i spil, som en afspejling af virksomhedens identitet og værdier gennem reklamer, i et tæt samarbejde mellem marketing-, kommunikations- og CSR-afdelingerne.

Men de fleste har helt adskilte Public Affairs-afdelinger til at håndtere dialogen med det politiske liv, og mange har desuden outsourcet størstedelen af deres interessevaretagelse til industriens organisationer. I visse tilfælde, forbeholder en administrerende direktør eller bestyrelse sig muligheden for, at afskære marketing-, CSR- eller kommunikationsmedarbejdere fra overhovedet at fokusere på dialog med politikerne. Og endnu værre kan virksomheden være direkte sky og tilbageholdende for dem.

Virksomhederne lægger heller ikke meget i regeringens CSR-handlingsplan, Ansvarlig Vækst fra 2012, for ifølge undersøgelsen har den kun væsentlig betydning for 15 procent af virksomhederne.

Det er ærgerligt! CSR er lig med samfundsansvar. Og de toneangivende CSR-virksomheder får større troværdighed og anerkendelse hos politikerne, og vil også få lettere adgang til beslutningsbordene i andre sammenhænge, hvis CSR bruges som døråbner.

Politikerne er allerede åbne for samarbejde. Flere undersøgelser tyder på, at mange politikere elsker at tale med lobbyister, da de gennem dialog med virksomhederne får en føling med hvad der sker uden for Christiansborg, og derfor, kan de i samarbejde med private og offentlige virksomheder, lave bedre løsninger.

Forestil jer legetøjsindustrien kæmpe for børns vilkår, medicinalbranchen for folkesundheden eller multinationale selskaber kæmpe for højere ulandsbistand. Eller politiske erhvervsledere, der lobbyer for gode sager, og får deres virksomheder til at tage form af frivillige bevægelser, som i højere grad aktiverer deltagernes og medarbejdernes begejstring og selvmotivation.

Parres CSR med Public Affairs, kan vi således opleve et nyt barn i form for samfundsansvarlig lobbyisme. Dén slags CSR giver bedre adgang til pressen og vækker opsigt og respekt blandt både politikere, forbrugere og medarbejdere. Kigger man ud i fremtidens netværkssamfund vil det ligefrem blive en nødvendighed.

Virksomheder bevæger sig ind på et område af den offentlige debat, der tidligere var forbeholdt politikere, og allerede nu forventes erhvervsledere at handle og kommunikere mere som politikere samt legitimere deres handlinger med bæredygtighed, sociale og menneskelige hensyn. Samfundets stigende forventninger til virksomheders samfundsansvar og effekten af stigende kommunikationspres, øger behovet for proaktiv påvirkning af den offentlige mening. Så det er bare med at komme i gang.

Fakta
Undersøgelsen er foretaget blandt CSR-, Public Affairs- og kommunikationsansvarlige i 26 af de 60 største virksomheder i Danmark.

Integrerer CSR i kerneforretningen: 100%

Vigtigste drivkraft for at bruge ressourcer på CSR:
Brand, omdømme og tillid: 48%
Omsætning og omkostningsreduktion: 22%
Tilfredse medarbejdere: 13%
Politisk indflydelse og/eller taletid i medierne: 4%

Mærkesager for CSR-indsats:
Miljø/klima: 35%
Sociale forhold: 18%
Mangfoldighed: 13%
Menneskerettigheder: 18%
Forskning/innovation: 18%

CSR mere eller mindre vigtigt for virksomheden:
Mindre vigtigt: 0%
Hverken mere eller mindre vigtigt: 27%
Mere vigtigt her og nu: 18%
Mere vigtigt indenfor de næste 5 år: 54%

*Artikel også bragt hos Dansk Kommunikationsforening

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply