Nye marketingtendenser viser sig i søgetrends

Traditionel marketing er på tilbagegang i søgetrends mens massevis af nye måder at vinde markeder på, pibler frem.

Google-søgninger indeholdende ordet marketing har været faldende i Danmark siden 2004. PrXpress.dk har undersøgt de nyeste tendenser nærmere med redskabet Google Trends, og hvorfor søgninger på andre former for marketing ikke er nok til at trække kurven op.

Erhvervslitteraturen inden for markedsføring har de senere år været stærkt præget af først Web 2.0 og nu de sociale mediers opblomstring. Det kan tydeligt ses på søgetrends, hvor de nye mere specialiserede måder at gøre opmærksom på sin forretning pibler frem. Men søgninger på forskellige typer af internetmarketing er ikke nok til at hindre marketingkurven i at falde.

Traditionel marketing på tilbagetog i søgninger

marketing-markedsføring-reklamebureau

Figur: Søgetrends for: marketing, markedsføring og reklamebureau.

Faldet i søgninger på marketing må anses som værende væsentligt, og særligt når der findes så mange nye afarter af marketing: Online marketing, e-marketing, internet-marketing, digital-marketing, Facebook-marketing osv. Søges på disse, tælles det nemlig med i trendkurven for marketing, og burde trække kurven op.

Scott Brinker har sågar i et indlæg fundet frem til 131 typer af marketing.

Fragmenteret marketingsmarked

Danske virksomheder er for nyligt kåret som verdensmestre i at bruge nettet til kommerciel kommunikation, hvor erhvervslivet bruger 36,3% af reklamebudgettet her. Marketingkurverne er heller ikke udtryk for faldende annoncering, for omsætningen af tv-reklamer voksede globalt med 9 procent fra 2011 til 2012.

Årsagen til faldet kan bl.a. skyldes tre årsager:

1) Færre, men større virksomheder markedsfører for større beløb.

2) Bureauerne er blevet bedre til at kontakte kunderne, inden de selv leder på nettet

3) Marketingsmarkedet er blevet så fragmenteret og specialiseret, at nye marketingsteknikker går under helt andre betegnelser.

Lad os se nærmere på sidste årsag.

Synlighed på internettet vinder frem

adwords-seo-sem-affiliate-socialemedier

Figur: Søgetrends inden for: adwords, SEO, SEM, affiliate og sociale medier

I tråd med IRM’s (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) kåring af Danmark som mest flittige nation til at bruge reklamepenge på internettet, kan vi se specialiserede services bliver mere populære.

Eksempelvis er tendensen for Google Adwords, SEO (søgemaskineoptimering), SEM (Search Engine Marketing), Affiliate og sociale medier tydelig: De er på vej frem. At søgningen på sociale medier er så lav skyldes blot, at de fleste vælger, at søge mere specifikt såsom ‘opret Facebook fanside’, ‘Facebook banner’, ‘bliv bedre til twitter’ osv.

Forbrugerne markedsfører produkter for producenter

Forbrugernes rolle har ændret sig efter internettets opkomst, hvor de nu selv kan hente oplysninger om anmeldelser af produkter, inden de køber dem. Samtidig har de muligheden for at skrive om deres erfaringer med produkterne på de sociale medier og blogs. Dvs. at forbrugerne i højere grad promoverer produkterne for producenten frem for traditionel envejsreklame. Tænk blot på de mange modeblogs, hvor tøjmærker får massiv og gratis reklame.

anmeldelse-blog

Figur: Søgetrends for: anmeldelse og blog.

Men det betyder også, at forbrugerne lettere kan kritisere produkter og brands, og få deres kritik vist blandt et omfattende publikum, hvis folk forarges. Denne dynamik betyder, at virksomheder ikke længere kan udgive sig for at være noget, som de ikke er. Forbrugerne kan nemlig hurtigt gennemskue om det er rigtigt eller ej, når de læser anmeldelser på nettet, eller ser en vens kritik af virksomheden på de sociale medier.

Den seneste stagnering af blogsøgninger kan muligvis skyldes de mange microbloggingtjenesters fremgang.

Nye måder at vinde markeder på

csr-investorrelations-internkommunikation-publicaffairs-corporatecommunication

Figur: Søgetrends for: CSR, invester relations, intern kommunikation, public affairs og corporate communication.

Derfor ser vi også, at disciplinen Corporate Social Responsibility (CSR) er i stor vækst, for mere end nogensinde før er det blevet relevant for virksomhederne, at undgå negativ presseomtale ved at udvise mere samfundsansvar.

Søgetendenserne giver indtryk af, at virksomheder er blevet mere kreative i at finde nye måder at vinde markeder på og sætte fokus på dem selv. Ikke kun markedsføring, men også helt andre metoder som Public Affairs (fagdisciplin nært beslægtet med lobbyisme) og relationsopbygning er på vej frem.

Google er eksempelvis en koncern, som er blevet voldsomt populær uden brug af traditionelle reklamer, men har i stedet en meget attraktiv vision om fri information til alle, som i dén grad har fået forbrugerne til at promovere koncernen for sig. Senere har Google stadfæstet sin tilstedeværelse ved også at benytte sig af forskellige former for PR og management. Det vækker opsigt, og er netop den type promovering, som kommunikationsbureauer beskæftiger sig med.

Men disciplinerne er så nye, at definitioner og afgrænsninger er forskellige og uklare, samt ofte glider over i hinanden. I forhold til kommunikationsbranchens ofte lange komplicerede navne for ydelser og udtryk for fagdiscipliner, burde man tro, at søgningerne var forsvindende små. Men selv her, kan ses en stigende tendens – endda engelske udtryk som corporate communication er i stigning i Danmark. Det kan dog fx primært være studerende, der læser emnet.

Kommunikationsbranchen for bureauer er kendetegnet ved, at de selv tager kontakt til potentielle kunder, og derfor ikke i samme grad som andre har brug for at kunne findes nemt på nettet. Men skal kommunikationsbranchen tilpasse sine ydelser til internetsøgninger, bør der måske fokuseres på mere konsekvent brug af bestemte og mere søgevenlige betegnelser.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen har taget forbehold og krydstjekket for betegnelser, der lægger sig op af givne søgninger. Forkortelser af lange engelske disciplinnavne er folk tilsyneladende hurtige til at tage til sig. Eksempelvis er søgninger på Corporate Social Responsibility næsten ikke-eksisterende, mens CSR er i markant fremgang. Desværre har disciplinerne Public Relations og Human Ressources uheldige forkortelser hvad angår søgninger, da Google Trends ikke kan skelne PR fra søgninger på ‘bnp pr. indbygger’ eller ‘hr. nielsen’. Søgninger på både PR og HR er ellers i stor stigning.

Om Google Trends

Google Trends er et redskab til at se hvad internetbrugere i bestemte regioner søger efter. Værktøjet sammenligner søgninger med alle andre søgninger på nettet i en indeks-kurve over tid. I netsøgninger kan en indekskurve give et mere præcist billede af udviklingen i forhold til søgninger på eksempelvis Infomedia, hvor nye medier hele tiden tilføjes, og deraf risikerer en kunstigt stigende kurve for givne søgninger.

Tjenesten giver også overblik over hvilke andre søgeord, som en given søgeterm oftest suppleres med, så man ved, om man kan sammenligne søgeordet, og om antallet af fejlkilder er minimeret.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply