Kommunikation der skaber bevægelser

Hvornår har du sidst set en reklame for Google eller Apple? Sammenlign med hvornår du sidst har hørt nogen omtale dem. Disse koncerner benytter sig nemlig ikke af traditionel markedsføring, men PR-teknikker som får dem til at tage form af folkebevægelser, hvor de lader forbrugerne promovere for sig.

Det udspringer af en erkendelse om at:

  • Visioner, der vil mere end at tjene penge, er vigtigere end traditionel reklame
  • Sociale medier forstærker positiv og negativ kritik eksponentielt, og kan skabe brugerinnovation
  • Forbrugere vælger efter livsstil frem for pris, og promoverer deres yndlingsprodukter
  • Medarbejdere vælger job efter brand, kultur, udviklingsmuligheder og indflydelse mere end løn
  • Relationer mellem stat og marked er blevet vigtigere i takt med, at gråzonen mellem dem er blevet større

Når virksomheder bygger deres forretning og kultur op omkring visioner, der vil mere end at tjene penge, går de ud over det traditionelle marked, og træder ind i samfundets andre anliggender.

Det stiller store krav til virksomhederne om:

  • Mod til at have holdninger, der skiller vandene, samt turde give slip på beslutninger
  • Åbenhed da det skaber troværdighed
  • Partnerskaber med alt fra forbrugere til politikere, konkurrenter og andre interessenter
  • Generøsitet, da dem der giver, får mere loyale relationer tilbage

Det gør ikke nødvendigvis kommunikationen mere vanskelig, men anderledes end normalt, og kræver større samarbejde mellem virksomhedens afdelinger.

Vil du høre mere om hvordan kommunikation kan skabe bevægelser, så book et foredrag nu med Mark Benfeldt Kjær.